Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 nakłada na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych znajdujących się na terenie danej gminy.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Wójta Gminy Jasienica dostępny na Portalu Informacyjno-Usługowym Empatia.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych